Megafon system d.o.o.

Marketing i
konsultantske usluge!

consulting-ilustracija

Megafon system doo je osnovan 2014. godine kao preduzeće za marketing i konsultantske usluge.

Megafon system doo Beograd se bavi savetovanjem poslovnih subjekata u nastupu na tržištu Srbije, Evrope i sveta, kao i posredovanjem u trgovini i konsultantskim aktivnostima u cilju realizacije i ugovaranja poslovnih dogovora svih učesnika.

Marketing i konsultantske usluge

Posredovanje u međunarodnoj trgovini i medijacija doprinele su da Megafon system doo postane važna karika u poslovanju velikog broja kompanija širom sveta. Megafon system doo se povezao sa svetskim kompanijama koje posluju na svetskom tržištu, a nedostaju im posrednici koji umesto njih pronalaze dobavljače ili kupce za sirovine ili određene gotove proizvode.

Megafon system doo se istakao na tržištu poštujući usvojene međunarodne standarde poslovanja, kao i standarde u komunikaciji sa poslovnim partnerima.

Brza komunikacija i otvorenost tržišta umnogome su doprineli da se sistem trgovanja značajno promeni. Danas možete kupovati i prodavati velike količine robe koristeći telefon i računar, pritom ostvarujući značajne poslovne rezultate.

Razvijena mreža saradnika

Megafon system doo Beograd je prepoznao značaj i potencijal i godinama razvijao mrežu kompanija sa kojima sarađuje. Danas se možemo pohvaliti sa nekoliko potpisanih važnih ugovora i saradnjom sa preko 50 svetskih kompanija koje trguju sa različitim vrstama robe.

Proizvodi koji su najčešće predmet trgovine su:

  • Šećer Icumsa45 / 100-150 / 600-1200
  • Pšenica
  • Pelet
  • Bakarne katode
  • Soja
  • Pšenično brašno
  • Kukuruz
  • Rafinisano suncokretovo ulje
  • Sirovo suncokretovo ulje
  • Sirovo sojino ulje
  • Urea46
  • Mangan
  • Nove šine
  • Korišćene šine
  • Aluminium A7
  • Pileće meso
  • Konzerviran riba
  • Naftni derivati
  • Dizel
  • Kakao
  • Robusta kafa
  • Voće i povrće iz Afrike
  • Kravlji i kozji sirevi
  • Voćni sokovi

Megafon system doo Beograd ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji za rad na projektima sa partnerima u Egiptu, izuzetnu saradnju sa partnerima iz Rusije, Ukrajine i nekoliko partnera iz južne Afrike i Brazila, kao i konsultantske kuće iz Nemačke, SAD, Italije i Španije. Takođe, nekoliko kompanija iz Srbije nam je poverilo zastupanje na ino tržištima.

Poštujući sve međunarodne standarde u posredovanju u trgovini i instistiranje na procedurama u poslovanju kompanije, Megafon system doo Beograd je prepoznat kao važan partner. Baza kupaca i dobavljača se svakodnevno uvećava dobijanjem novih upita za saradnju sa našom kućom.

Hvala Vam što smo Vaš izbor!

consulting-megafon-system-2020

Konsultantske usluge

  • Poslovni konsalting
  • Konsalting u oblasti energetike (uvećanje energetske efikasnosti i implementacija OIE)
  • Konsalting u IT i poslovnim komunikacijama
  • Savetovanje u pozicioniranju na tržištu
  • Savetovanje za razvoj prodajnog sektora

Usluge medijacije

  • Posredovanje u trgovini na međunarodnom tržištu
  • Kompletno vođenje poslovnih pregovora u ime i za račun kupca ili dobavljača
  • Praćenje poslovnih pregovora i realizacija istih
medijator-megafon-system-2020
trening-centar-megafon-foto

Usluge trening centra

  • Trening poslovnih veština
  • Usluge kompletnog organizovanja team bildinga za kompanije
  • CEFE treninzi za preduzetnike usmereni na povećanje kvaliteta poslovnog menadžmenta

Ostale usluge

  • Operativne usluge u poslovnim procesima
  • Marketinške usluge
ostale-usluge-megafon-system-2020

Naši ciljevi

Da generišemo visok standard usluga za naše klijente

Da sa našim klijentima, dobavljačima i saradnicima izgradimo poverenje i odnos sa poštovanjem

Da nudimo vrhunski servis po vrlo konkurentskim uslovima

Da rastemo i razvijamo se u poslu kao i u privatnom životu

Politika kvaliteta i bezbednosti poslovanja

Megafon system doo je izgradio respektabilan brend u posredovanju u međunarodnoj trgovini, na osnovu čega smo na tržištu prepoznati po visokom kvalitetu usluge i poštovanju međunarodnih standarda komunikacije i poslovanja.

Ovo smo postigli zahvaljujući

Stalnim praćenjem zahteva kupaca i dobavljača

Praćenjem i primenom savremenih tehnologija

Odabirom kvalitetnih saradnika te stalnim sticanjem novih znanja

Motivisanjem saradnika za dostizanje maksimalnih rezultata

Usaglašavanjem procesa i proizvoda sa zakonskim propisima i standardima

Brigom za očuvanje životne sredine

Preduzimanjem mera za unapređenje kvaliteta usluge medijacije

Razmenom informacija o kvalitetu i bezbednosti proizvoda koji se nude sa svim zainteresovanim stranama

Kontaktirajte nas!

Megafon system – Beograd

Sedište

Bulevar oslobođenja 64/16,
11000 Beograd, Srbija
011/306-7006

Managing director

Zoran Cvetković, Dipl. politik.
zoran.cvetkovic@megafon.co.rs

Trading manager

Aleksandar Radukin, Msc. fizike
aleksandar.radukin@megafon.co.rs

Financial advisor

Jelena Cvetković, Dipl. ekon.
jelena.cvetkovic@megafon.co.rs